- som har rigtig meget at byde på - både landsbyfællesskab, natur, kultur og historie.  Her kan du få overblik over det meste…

Kultur og fritid

Lokale foreninger, mødesteder, friluftsliv, kulturliv

Lokalsamfundet

Skoler og institutioner, overnatning og spisesteder, butikker og håndværkere, kirken

Egnen

Naturen, kulturarven, trafik og forbindelser

Naturen

Her kommer der en kort tekst om naturen.

Svanninge Bjerge

Svanninge Bjerge en del af De Fynske Alper. Alle er velkomne til at gå en tur i området og opleve det rige plante- og dyreliv. Udvalgte steder kan der også rides og cykles.

Besøg Svanninge Bjerges hjemmeside

Øhavsstien

Øhavsstien er med sine 220 km en af Danmarks længste vandreruter, som omkranser Det Sydfynske Øhav. Øhavsstien har et meget alsidigt forløb gennem et enestående kulturlandskab, med flotte naturområder, herregårde, landsbyer og købstæder, som er præget af områdets spændende kulturhistorie.

Besøg Øhavsstiens hjemmeside

Naturstyrelsen Fyn

Naturstyrelsen på Fyn forvalter statens arealer – både i forhold til drift, friluftsliv og formidling. Derudover yder styrelsen hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt. Desuden rådgiver vi land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Styrelsen er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Besøg Naturstyrelsen Fyns hjemmeside