- som har rigtig meget at byde på - både landsbyfællesskab, natur, kultur og historie.  Her kan du få overblik over det meste…

Kultur og fritid

Lokale foreninger, mødesteder, friluftsliv, kulturliv

Lokalsamfundet

Skoler og institutioner, overnatning og spisesteder, butikker og håndværkere, kirken

Egnen

Naturen, kulturarven, trafik og forbindelser

Naturen

Naturstyrelsen Fyn

Naturstyrelsen på Fyn forvalter statens arealer – både i forhold til drift, friluftsliv og formidling. Derudover yder styrelsen hjælp til håndtering af invasive arter og regulering af skadevoldende vildt, og vi afholder jagtprøver og rådgiver om biotopplaner og udsætning af vildt. Desuden rådgiver vi land- og skovbrug om særligt beskyttede arter. Styrelsen er projektleder for lokalt forankrede natur- og miljøprojekter.

Besøg Naturstyrelsen Fyns hjemmeside