Udsigt over Arreskov Sø
Arreskov Sø, 1200-t. Arwescogh 'skoven ved Arwi', det gl. navn på Arreskov Sø, Fyns største sø, ligger ved Korinth og Ø. Hæsinge. Søen er på 3,5 km2.
Søen er næringsrig, og bassinet er dannet under den sidste istid ved gletschererosion. Den is, der har skabt Svanninge Bakker som endemoræne, (nordøstisen), har også udformet den inderlavning, hvori søen ligger. Odense Å udspringer i Arreskov Sø, hvis vandstand reguleres af Arreskov Vandmølle.
Ved sydvestbredden findes et fugletårn. Arreskov Sø er EF-fuglebeskyttelsesområde, EF-habitatområde samt vildtreservat.

 

Sollerup Skov strækker sig fra Arreskov Sø mod nordøst til Svanninge Bakker i sydvest. Skoven ligger i et meget kuperet terræn med højstammet bøgeskov, tætte grantykninger og åbne græsarealer.
Skoven er kerneområde for den sjældne hasselmus.
Arreskov Sø er Fyns største sø. Her yngler rørdrum, havørn, hvepsevåge og fjordterner samt gæs og flere ande arter. Størstedelen af søer er vildtreservat.

Sollerup Skov er sammen med Svanninge Bakke et stort sammenhængende og varieret landskab med mange muligheder for friluftslivet.Ved Rislebæk ken findes en primitiv overnatningsplads og ved Arreskov Sø er et fugletårn og en bålplads. Det kan du læse mere om her: www.skovognatur.dk/Ud/Beskrivelser/Fyn