- som har rigtig meget at byde på - både landsbyfællesskab, natur, kultur og historie.  Her kan du få overblik over det meste…

Kultur og fritid

Lokale foreninger, mødesteder, friluftsliv, kulturliv

Lokalsamfundet

Skoler og institutioner, overnatning og spisesteder, butikker og håndværkere, kirken

Egnen

Naturen, kulturarven, trafik og forbindelser

Skoler og institutioner

Botilbuddet Solskrænten

Engagement - Tillid - Respekt - Humor er de gennemgående værdiord. Solskrænten er et botilbud for personer med psykiske lidelser og påførte hjerneskader, lige fra unge til ældre - samt kvinder og mænd. Solskrænten har både knallertværksted og motionsfaciliteter. Du vil møde ligestillede, deltage i madlavningen og få en tilværelse på dine betingelser - i egen bolig.

Besøg Botilbuddet Solskræntens hjemmeside