Udviklingsplaner

Udkast til ny udviklingsplan 2016


Udkast til udviklingsplan kan hentes som pdf her.
Eller du kan læse den online ved at klikke på hylden længere nede på siden. Vær opmærksom på at det er et udkast til drøftelse og ikke en færdig plan.

 

En udviklingsplan bliver til…

I 2007 opfordrede Fynsland, paraplyorganisationen for lokalrådene i Faaborg-Midtfyn kommune, lokalrådene til at gå i gang med udarbejdningen af udviklingsplaner for deres lokalområder.
I Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge startede vi denne proces op i maj 2007.
Efter et møde i Kulturhuset i Korinth, blev der af Lokalrådet nedsat en koordineringsgruppe, der fik til opgave at lave en grovskitse over de ønsker der blev udtrykt på mødet.

Koordineringsgruppen indkaldte i efteråret 2007 til et stort borgermøde på Korinth Kro, hvor over 70 fremmødte kom med deres tanker og ideer til den foreløbige grovskitse.

Efter mødet meldte 25 mennesker sig til at arbejde videre med udviklingsplanerne på baggrund af ideerne fra borgermødet.

Herefter blev der nedsat 4 grupper, der hver især skulle komme med ideer og vurderinger af mulighederne indenfor områderne natur, børn og unge, kultur, samt erhverv og bosætning.

Resultatet er den udviklingsplan du finder på hylden nedenfor – mange timers arbejde og debat, kogt ned til essensen af vores ønsker for udviklingen af Korinth og Ø. Hæsinge de kommende år.

Titel: Korinth - hvor natur og kultur er i centrum for udviklingen.

 

Det er Lokalrådets holdning, at udviklingsplanen skal have en central placering i arbejdet med at udvikle vores lokalområde. 

Dels gennem et synligt aftryk på kommuneplaner, strategier mv. og dels i den debat som også i fremtiden skal fostre nye tanker og ideer lokalt. I juni 2012 har kommunen udsendt et forslag til en kulturstrategi. På hylden kan du læse forslaget og se lokalrådets høringssvar til den del der handler om kulturarven i vores lokalområde. Et fint eksempel på hvorledes vi konkret kan bruger udviklingsplanen i dialogen med omverdenen.