- som har rigtig meget at byde på - både landsbyfællesskab, natur, kultur og historie.  Her kan du få overblik over det meste…

Kultur og fritid

Lokale foreninger, mødesteder, friluftsliv, kulturliv

Lokalsamfundet

Skoler og institutioner, overnatning og spisesteder, butikker og håndværkere, kirken

Egnen

Naturen, kulturarven, trafik og forbindelser

Områdefornyelse

2: Én samlet kulturmidte

Mål: At skabe ét samlet kulturelt center i Korinth, hvor byrummet binder de mange kulturelle oplevelser og kulturmiljøet sammen til en helhed.

Med projektet én samlet kulturmidte er ambitionen at skabe mere samling på det rige foreningsliv i Korinth, synliggøre de mange gode tilbud i byen og gøre aktiviteter og kulturhistorie tydelige i byrummet omkring stationen. Aktiviteterne omkring Kulturhuset, Veteranjernbanen, Galleri Korinth, Korinth hallen, Korinth efterskole, Savværket, skaterbanen og de aktiviteter der lægger sig op til naturstien, kan med ét samlet byrum synliggøre Korinths identitet som en kulturby.