- som har rigtig meget at byde på - både landsbyfællesskab, natur, kultur og historie.  Her kan du få overblik over det meste…

Kultur og fritid

Lokale foreninger, mødesteder, friluftsliv, kulturliv

Lokalsamfundet

Skoler og institutioner, overnatning og spisesteder, butikker og håndværkere, kirken

Egnen

Naturen, kulturarven, trafik og forbindelser

Områdefornyelse

5: En rummelig by

Mål: Korinth favner allerede i dag både ressourcestærke og udsatte borgere. Ved etablering af nye faciliteter i byens fysiske rum skal de mange forskellige borgere inddrages og deres behov indtænkes.

Korinth er en rummelig by. For at løfte Korinth som helhed må der være plads til både ressourcestærke og ressourcesvage i byen. Der skal skabes gode oplagte pausesteder for både udsatte og ressourcestærke borgere og besøgende der kommer til byen. En social-økonomisk indsats med muligheder for lokal beskæftigelse vil kunne løfte sociale udfordringer i byen og samtidig øge serviceniveauet gennem eks. udlejning af cykler el. cafe. Denne indsats har fokus på de sociale forhold i byen og hvordan de kan forbedres. Både gennem fysisk omdannelse og understøttelse af social-økonomiske initiativer.