- som har rigtig meget at byde på - både landsbyfællesskab, natur, kultur og historie.  Her kan du få overblik over det meste…

Kultur og fritid

Lokale foreninger, mødesteder, friluftsliv, kulturliv

Lokalsamfundet

Skoler og institutioner, overnatning og spisesteder, butikker og håndværkere, kirken

Egnen

Naturen, kulturarven, trafik og forbindelser

Områdefornyelse

6: En bæredygtig by

Mål: At understøtte en holistisk bæredygtig udvikling af Korinth, både for at skabe en mere modstandsdygtig by og styrke bosætningen i lokalområdet.

Man kommer ikke udenom de store udfordringer som verden står overfor og den bæredygtige omstilling som skal ske både globalt og lokalt de kommende år. Det er naturligt at tiltag i områdefornyelsen skal være bæredygtige, også på den lange bane. Mange klimatiltag kan med fordel indtænkes i byens rum, når der alligevel anlægges. Dermed bliver byen i højere grad fremtidssikret ved f.eks. skybrudshændelser, hedebølger mv. Med en høj miljøbevidsthed blandt byens borgere er det oplagt at anvende FN’s verdensmål, som løftestang for udviklingen og samtidig lade de globale mål være med til at forene byen.