- som har rigtig meget at byde på - både landsbyfællesskab, natur, kultur og historie.  Her kan du få overblik over det meste…

Kultur og fritid

Lokale foreninger, mødesteder, friluftsliv, kulturliv

Lokalsamfundet

Skoler og institutioner, overnatning og spisesteder, butikker og håndværkere, kirken

Egnen

Naturen, kulturarven, trafik og forbindelser

Områdefornyelse

1: Fælles fortælling

Mål: De mange gode fortællinger som findes i og omkring Korinth skal tydeliggøres både gennem byrum, lydfortælling og workshops og være med til at styrke identitetsfølelse, fællesskab og gode oplevelser.

Hvad ville Korinths bygninger og træer fortælle hvis de kunne tale? Korinth og egnen omkring byen rummer mange fantastiske fortællinger som i dag ligger skjult for omverdenen og til tider også for byens egne borgere. Fortællinger om byens oprindelse omkring klosteret ved Brahetrolleborg, om hvordan Korinth fik sit eksotiske navn, den moderne skoles tilblivelse, byens opgangstider da jernbanen blev anlagt og den nye fortælling om hvordan den forfaldne Korinth kro blev reddet af byens borgere. Historierne omkring byen kan være med til at skabe fællesskab og lokal stolthed, og taler ind i Faaborg-egnens potentiale som oplevelses- og turisme destination.

Indsatsen, Fælles fortællinger har ikke blot fortællinger i ord i fokus, men også de mange fortællinger som kulturmiljøet i Korinth rummer. De ligger i dag skjult i byens rum. Historiske spor kan trækkes frem og opleves sanseligt frem for på et skilt i byens rum. En transformation ved den gamle station kan trække tråde og fortællinger frem fra byens opgangstider på en ny og oplevelsesrig måde.