- som har rigtig meget at byde på - både landsbyfællesskab, natur, kultur og historie.  Her kan du få overblik over det meste…

Kultur og fritid

Lokale foreninger, mødesteder, friluftsliv, kulturliv

Lokalsamfundet

Skoler og institutioner, overnatning og spisesteder, butikker og håndværkere, kirken

Egnen

Naturen, kulturarven, trafik og forbindelser

Områdefornyelse i Korinth

Områdefornyelsen i Korinth skal igennem de kommende 5 år arbejde med at give et helhedsorienteret løft til Korinth i tæt samarbejde med ’Korinthere’ og lokale aktører.

1: Fælles fortælling

Mål: De mange gode fortællinger som findes i og omkring Korinth skal tydeliggøres både gennem byrum, lydfortælling og workshops og være med til at styrke identitetsfølelse, fællesskab og gode oplevelser.

Læs mere: 1: Fælles fortælling

2: Én samlet kulturmidte

Mål: At skabe ét samlet kulturelt center i Korinth, hvor byrummet binder de mange kulturelle oplevelser og kulturmiljøet sammen til en helhed.

Læs mere: 2: Én samlet kulturmidte

3: Naturby

Mål: Den omkringliggende natur skal trækkes helt ind i Korinth og er gøres til en mærkbar kvalitet som fornemmes når man bruger byen til daglig.

Læs mere: 3: Naturby

4: Korinths kloge hænder og hoveder

Mål: At styrke og fremtidssikre erhvervet i Korinth og gøre området mere attraktivt ift. etablering af nye typer virksomheder. Bevidstheden omkring de lokale virksomheder og vidensressourcer skal styrkes både internt i Korinth og eksternt.

Læs mere: 4: Korinths kloge hænder og hoveder

5: En rummelig by

Mål: Korinth favner allerede i dag både ressourcestærke og udsatte borgere. Ved etablering af nye faciliteter i byens fysiske rum skal de mange forskellige borgere inddrages og deres behov indtænkes.

Læs mere: 5: En rummelig by

6: En bæredygtig by

Mål: At understøtte en holistisk bæredygtig udvikling af Korinth, både for at skabe en mere modstandsdygtig by og styrke bosætningen i lokalområdet.

Læs mere: 6: En bæredygtig by