- som har rigtig meget at byde på - både landsbyfællesskab, natur, kultur og historie.  Her kan du få overblik over det meste…

Kultur og fritid

Lokale foreninger, mødesteder, friluftsliv, kulturliv

Lokalsamfundet

Skoler og institutioner, overnatning og spisesteder, butikker og håndværkere, kirken

Egnen

Naturen, kulturarven, trafik og forbindelser

Områdefornyelse

4: Korinths kloge hænder og hoveder

Mål: At styrke og fremtidssikre erhvervet i Korinth og gøre området mere attraktivt ift. etablering af nye typer virksomheder. Bevidstheden omkring de lokale virksomheder og vidensressourcer skal styrkes både internt i Korinth og eksternt.

”Vi vil være en egn, der opdyrker og fornyer vores udsyn og pionerånd, som nysgerrigt og undersøgende finder nye muligheder for os alle. Sammen vil vi benytte og beskytte vores unikke, forskelligartede natur for at finde fremtidens forretningsområder i pagt med netop naturen.”

Uddrag fra Faaborg-egnens profil.

De unikke ressourcer som findes i og omkring Korinth rummer i dag et uforløst potentiale ift. turisme og outdoor relaterede erhverv. Dette ses bl.a. på manglen på overnatningsmuligheder, kulinariske oplevelser og oplevelsesturisme. Ved at sætte fokus på de stedbundne potentialer ift. natur/kultur turisme i Korinth og omegn, samt facilitere en styrkelse af erhvervsnetværket i byen kan der skabes grobund for etablering af nye erhverv. Nye erhverv kan være med til den lokale økonomi og bosætning på sigt.

Andre indsatser i områdefornyelsen, så som; Nye fortællinger, Én samlet kulturmidte og Naturby vil kunne understøtte indsatsen Korinths kloge hænder og hoveder. Bl.a. ved at sikre højere kvalitet i de fysiske omgivelser, samt bedre den rekreative infrastruktur. Disse opgraderinger vil være nødvendige for at skabe gode rammer for det fremtidige erhvervsliv.