- som har rigtig meget at byde på - både landsbyfællesskab, natur, kultur og historie.  Her kan du få overblik over det meste…

Kultur og fritid

Lokale foreninger, mødesteder, friluftsliv, kulturliv

Lokalsamfundet

Skoler og institutioner, overnatning og spisesteder, butikker og håndværkere, kirken

Egnen

Naturen, kulturarven, trafik og forbindelser

Om korinth Medier

Foreningen Korinth Medier er stiftet med henblik på administration og udgivelse af Korintherbrevet – samt drift og administration af de lokale infoskærme og hjemmesiden korinth.dk. Foreningen skal igennem koordineret drift af disse tre medier sikre lokal formidling og information til lokalområdets borgere og besøgende. Samtidig skal formidlingen kobles til relevante sociale medier. 

Medlemmer af foreningen udgør ejerkredsen af Korinth Medier – herefter kaldet medejerne. Medejerne er Brahetrolleborg og Øster Hæsinge Sogne, Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge.samt andre lokale aktører, der ønsker at være medejere. 

Hjemmesiden Korinth.dk er en portal med det formål at informere såvel borgere, potentielle tilflyttere og besøgende samt virksomheder om lokalområdet og dets tilbud og muligheder – bl.a. ved at give overblik over lokalområdets foreninger og andre aktører, deres kontaktpersoner og aktiviteter.